EDICIÓ VIDEO I CREACIÓ WEBS 
EDICIÓN DE VIDEO Y CREACIÓN DE WEBS     – MANIPULACIÓN DE MEDIOS            
MULTIMÈDIA : EDICIÓ/MUNTATGE  DE VIDEO I FOTOGRAFÍA
SERVEI WEB: CREACIO WEBS HTML5 I POSICIONAMENT A LA RED
 GESSTIÓ DE RED´S SOCIALS
ASISTENCIA PER:   WINDOWS/ IOS / ANDROID
SERVEI PERSONAL I EMPRESA

CONTACTE 

    Política de Privacitat